Hemofilia – częsta skaza krwotoczna wśród chorób rzadkich

Wśród chorób krwi istnieje kilka, które wystepują zdecydowanie rzadziej niż pozostałe. Należy do nich hemofilia – zaburzenie krzepnięcia krwi, w szczególności hemofilia typu A oraz hemofilia typu B . Na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne choruje w Polsce ponad 10 000 osób . Mało mówi się o życiu osób z hemofilią, które dziś znacząco odbiega od tego, jakie było jeszcze kilkanaście lat temu. Przy okazji Światowego Dnia Chorób Rzadkich, kampania Jeden Krok. Wielkie możliwości, zwraca uwagę na znaczące postępy diagnostyczne i terapeutyczne w zakresie opieki nad pacjentami z hemofilią.

Hemofilia a choroby rzadkie

W Unii Europejskiej każda choroba dotykająca mniej niż 5 osób na 10 000 jest uważana za rzadką . Ponieważ zaburzenia krzepnięcia należą do tego typu chorób, wiele osób nigdy nie spotka się z problemem hemofilii – nie dowiedzą się na czym polega choroba, ani jak wygląda życie dotkniętych nią pacjentów.
– Hemofilia A jest najpowszechniejszym, poza chorobą von Willebanda, ciężkim wrodzonym zaburzeniem krwotocznym charakteryzującym się samoistnym lub urazowym krwawieniem z powodu niezdolności do wytwarzania czynnika krzepnięcia VIII . Osoby z hemofilią często nie mogą utworzyć normalnego skrzepu krwi, aby zatrzymać krwawienie i dlatego krwawią dłużej niż osoby zdrowe. Osoby z hemofilią mogą doświadczyć zwiększonego krwawienia, które może wystąpić spontanicznie, kiedy nie znamy przyczyny lub po uraziemówi prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski, Kierownik Kliniki Pediatrii, Onkologii i Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Hemofilia jest chorobą genetyczną charakteryzującą się samoistnym krwotokiem lub przedłużonym krwawieniem z powodu niedoboru czynnika krzepnięcia. Roczną zapadalność na tę chorobę szacuje się na 1:5 000 urodzeń mężczyzn, a chorobowość na 1 na 12 000.

Jedna krew – wiele czynników

Dziedziczne zaburzenia krzepnięcia krwi dzielą się na trzy główne grupy: częste zaburzenia krzepliwości, takie jak hemofilia A i B oraz choroba von Willebranda, rzadkie niedobory czynników krzepnięcia, a także zaburzenia liczby i funkcji płytek krwi .
Czynniki krzepnięcia to białka we krwi, które kontrolują proces krzepnięcia. Są ponumerowane rzymskimi cyframi, a każde powiązane z nimi zaburzenie nosi nazwę pochodzącą od czynnika krzepnięcia, którego brak je wywołuje. Istnieje wiele rodzajów zaburzeń krzepnięcia krwi, ponieważ wiele różnych białek (czynników) bierze udział w prawidłowym procesie krzepnięcia. Zaburzenia te mogą charakteryzować się zmniejszoną ilością czynnika, nieprawidłowym funkcjonowaniem czynnika lub i jednym, i drugim .
Hemofilia jest przekazywana genetycznie . Około 70% osób z hemofilią ma pozytywny wywiad rodzinny w kierunku tej choroby . Ludzie rodzą się z 46 chromosomami, w połowie od matki i w połowie od ojca. Kobiety mają dwa chromosomy „X” (XX), mężczyźni zaś jeden chromosom „X” i jeden chromosom „Y” (XY). Hemofilia jest przenoszona w sposób recesywny sprzężony z chromosomem X , dlatego niezwykle rzadko zdarza się, by kobieta miała tę chorobę. Kobiety z mutacją na jednym chromosomie X nazywane są „nosicielkami” .
Obniżona wydajność procesu krzepnięcia krwi wiąże się ze skłonnością do krwiaków, sińców i wybroczyn, krwawień z dziąseł podczas mycia zębów lub nadmiernych krwawień po drobnych zabiegach lekarskich . Pacjenci mierzą się także z bolesnymi krwawieniami do stawów i mięśni, które nieleczone prowadzą do poważnych zmian zwyrodnieniowych w dużych stawach kończyn górnych i dolnych .

Życie codzienne i leczenie

– Może gdybym był zdrowy prowadziłbym inne życie, ale czy lepsze? Tego nie wiem. Nigdy nie wstydziłem się swojej choroby, wręcz przeciwnie. Największą trudnością w życiu z hemofilią jest odległość. Jeśli chcemy być aktywni, chodzić, przemieszczać się to nasza choroba mocno nam to utrudnia. Staram się realizować wszystkie swoje marzenia, podróżuję, zwiedzam Polskę i świat. Ale wszystko odbywa się po prostu wolniej. Muszę dokładniej zaplanować każdy wyjazd, zapewnić sobie odpowiednie ubezpieczenie, otrzymać od lekarza zgodę na przewóz leków za granicę. Wybieram miejsca, gdzie w pobliżu znajduję się szpital z oddziałem hematologii. Ponieważ nauczyłem się życia z chorobą, nie odbieram tego jako problem lecz jako normalne życie – mówi Jakub Kania, pacjent dotknięty hemofilią.
Naukowcy i lekarze od kilkudziesięciu już lat pracują nad metodami leczenia hemofilii. Dzięki rozwojowi biologii molekularnej i biotechnologii metody te stają się coraz skuteczniejsze i bardziej komfortowe dla osób chorych. Dzisiaj pacjenci mogą prowadzić normalne życie – chodzić do szkoły, pracować, realizować swoje pasje i myśleć o założeniu rodziny.
– W ostatnich latach w terapii hemofilii nastąpiło przejście od leków osoczopochodnych na rekombinowane, które są bezpieczniejsze, a nadto poddane różnym modyfikacjom, np. wydłużeniu czasu półtrwania w krwiobiegu. W przypadku hemofilii B efekt jest spektakularny. Leki możemy podawać rzadziej, dlatego że czas półtrwania czynnika w krwiobiegu jest kilkukrotnie dłuższy niż natywnego czynnika IX. Jeśli chodzi o leczenie hemofilii A, opracowano także przeciwciało monoklonalne, które daje możliwość leczenia zastrzykami podskórnymi, raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie albo nawet rzadziej. To prawdziwa rewolucja w leczeniu – mówi prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga kierownik Kliniki Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych oraz Zakładu Hemostazy i Chorób Metabolicznych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.
Niewystarczające lub niewłaściwe leczenie nawracających wylewów krwi do stawów i krwiaków jeszcze niedawno prowadziło do niepełnosprawności, której towarzyszą: sztywność, deformacja stawów i porażenie. Jednak obecne metody leczenia pozwalają zapobiegać tym powikłaniom. Im wcześniej zostanie zastosowana terapia i im bardziej leczenie jest dostosowane do stanu klinicznego pacjenta, tym lepsze są jego szanse na przyszłość.

Hasło: Hemophilia [w:] Orpha.net. Dostęp online [11.02.2021].
Hemophilia as it Impacts Women, Indiana Hemophilia & Thrombosis Center. Dostęp online [11.02.2021].
Zaburzenia krzepnięcia krwi [w:] Warsaw Genomics. Dostęp online. [11.02.2021]
Jakie krwawienia występują u chorych na hemofilię? [w:] Hematoonkologia.pl. Dostęp online. [11.02.2021]
Hasło: Hemophilia [w:] Orpha.net. Dostęp online [11.02.2021].
Niedobory czynników krzepnięcia [w:] Warsaw Genomics. Dostęp online. [11.02.2021]
B. Gajewski, Co dalej z leczeniem hemofilii w Polsce? [w:] Choroby rzadkie. Dostęp online [11.02.2021]
Hasło: Rare diseases [w:] „Poważne i przewlekłe choroby”, Komisja Europejska. Dostęp online [11.02.2021].
A. Café, Haemophilia A: health and economic burden of a rare disease in Portugal [w:] „Orphanet Journal of Rare Diseases”. Dostęp online [11.02.2021].
Hasło: Hemophilia [w:] Orpha.net. Dostęp online [11.02.2021].
Zaburzenia krzepnięcia krwi [w:] Warsaw Genomics. Dostęp online. [11.02.2021]
Rzadkie zaburzenia krzepnięcia krwi, The Haemophilia Society. Dostęp online. [11.02.2021]
W. Henderson, What to Know About Hemophilia in Women [w:] „Hemophilia news today”. Dostęp online [12.02.2021].
Hasło: Hemophilia [w:] Orpha.net. Dostęp online [11.02.2021].