Temat: Sport

Odpowiedzi opracowane na podstawie wywiadu z Profesorem Jerzym Windygą z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

Czy gwałtowny wysiłek może mieć wpływ na zaostrzenie choroby u chłopców?

Jeżeli chłopiec jest przygotowany do wysiłku, to aktywność fizyczna nie powinna mieć wpływu na zaostrzenie choroby. Odpowiednie przygotowanie, to znaczy regularnie otrzymywany niedoborowy czynnik krzepnięcia. Po podaniu dożylnym aktywność czynnika wzrasta i następnie w ciągu kilkudziesięciu godzin zmniejsza się, aż do momentu, kiedy trzeba podać kolejny zastrzyk koncentratu czynnika krzepnięcia. Dziecko jest najlepiej przygotowane do wysiłku w ciągu pierwszych kilku godzin od podania czynnika. Nie oznacza to, że może uprawiać sporty, które grożą poważnymi kontuzjami. Natomiast, kiedy aktywność czynnika spada, wtedy aktywność fizyczna również powinna być dostosowana do poziomu tzw. aktywności czynnika.

Czy chłopcy chorzy na hemofilię mogą grać w piłkę nożną?

W dzisiejszych czasach chłopcy z hemofilią mogą być niemal tak samo aktywni jak ich zdrowi rówieśnicy. Oczywiście, każdy przypadek powinien być indywidualnie skonsultowany z lekarzem. Rówieśnicy i nauczyciele w szkole muszą wiedzieć o tym, że dziecko jest chore na ciężką postać hemofilii. W przypadku chłopców z hemofilią A, u których stosuje się leczenie podskórne monoklonalnym przeciwciałem, ryzyko wystąpienia krwawienia jest minimalne. W przypadku dużej aktywności fizycznej, przed większym wysiłkiem, u pacjenta z hemofilią A niepowikłaną inhibitorem można wstrzyknąć koncentrat czynnika VIII, żeby dodatkowo zabezpieczyć takiego chłopca przed wystąpieniem krwawienia pourazowego.

O czym powinni pamiętać rodzice chłopców chorujących na hemofilię?

Hemofilia jest ciężką chorobą, jeżeli nie stosujemy odpowiednich leków. Kiedy mamy dostęp do leczenia, choroba ta przestaje być chorobą ciężką. To nie oznacza, że możemy ją bagatelizować, ale oznacza, że jeżeli mamy dać szczęście swojemu dziecku, to musimy mu pozwolić żyć normalnie.

Czy chłopcy chorzy na hemofilię mogą grać w piłkę nożną?

W dzisiejszych czasach chłopcy z hemofilią mogą być niemal tak samo aktywni jak ich zdrowi rówieśnicy. Oczywiście, każdy przypadek powinien być indywidualnie skonsultowany z lekarzem. Rówieśnicy i nauczyciele w szkole muszą wiedzieć o tym, że dziecko jest chore na ciężką postać hemofilii. W przypadku chłopców z hemofilią A, u których stosuje się leczenie podskórne monoklonalnym przeciwciałem, ryzyko wystąpienia krwawienia jest minimalne. W przypadku dużej aktywności fizycznej, przed większym wysiłkiem, u pacjenta z hemofilią A niepowikłaną inhibitorem można wstrzyknąć koncentrat czynnika VIII, żeby dodatkowo zabezpieczyć takiego chłopca przed wystąpieniem krwawienia pourazowego.

O czym powinni pamiętać rodzice chłopców chorujących na hemofilię?

Hemofilia jest ciężką chorobą, jeżeli nie stosujemy odpowiednich leków. Kiedy mamy dostęp do leczenia, choroba ta przestaje być chorobą ciężką. To nie oznacza, że możemy ją bagatelizować, ale oznacza, że jeżeli mamy dać szczęście swojemu dziecku, to musimy mu pozwolić żyć normalnie.

<< Leczenie hemofilii